0165 50 80 79

Addirco | De totaaloplossing voor uw (nieuw)bouwprojecten

Addirco is een bouwadvies- en managementburo met een zeer persoonlijke, directe en resultaatgerichte benadering op het gebied van bedrijfshuisvesting (utiliteit), maar ook woningbouw.

Zowel op het gebied van nieuwbouw als restyling en verbouwingen hebben we een zeer aansprekend terugkerend klantenbestand op weten te bouwen.

Het dienstenpakket dat Addirco u biedt, is breed en we zijn ons bewust van het feit dat alle onderdelen in elkaar grijpen, afhankelijk van elkaar zijn en goed op elkaar afgestemd moeten zijn.

Het is dan ook de ambitie om met gepassioneerde inzet, expertise en brede ervaring u volledig van dienst te zijn en de klant te ontzorgen tijdens de bouwvoorbereiding en het bouwproces, dus van bouwidee tot oplevering. Uiteraard zijn deeltaken en/of combinaties mogelijk.

addirco bouwburo logo

Ontwerp en vormgeving

Bouwkundig digitaal tekenwerk 2D/3D

Constructieadvies en ontwerp

Aanvraag vergunningen

Bouwbesluitberekeningen

Logo Adirco bouwmanagement

Bouwmanagement / directievoering

Bouwcontrole

Bouwkundige opnames

Energielabels

Op een met Addirco Bouwburo B.V. en Addirco Bouwmanagement B.V. overeengekomen overeenkomst is van toepassing de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, gedeponeerd op 21 juli ter griffie van de rechtbank te Amsterdam nr. 78/2011. Deze kunt u hier gratis kunt downloaden.